Før du velger å legge asfalt bør du tenke på underlaget:

  • Det bør ikke være ujevnheter eller humper i underlaget, da det koster ekstra asfalt å fylle igjen.
  • Underlaget bør ha helling på ca 1,5 %, dvs. 1,5 cm pr. meter. Dette for å unngå vannpytter.
  • Underlaget bør bestå av komprimert veigrus eller asfalt.
  • Det bør ikke gro ugress i underlaget. For eksempel vil løvetann bryte rett gjennom asfalten.
  • Det bør ikke være større steiner på toppen av underlaget, da de kan lage ujevnheter ved teleløsning.

På befaring avgjør vi hva behovet er for arbeid i forkant av asfalteringen. Dette kan være sprøyte med gift, masseuskifte underlaget, avretting med veigrus eller asfalt.

Hovedsakelig håndlegger vi gårdstun og maskinlegger vei. Vanlig asfalttykkelse er ca 4,5 cm. Asfalttype som brukes mest på gårdstun er Agb 8, vei Agb 11, industri Agb 16. Nummeret indikerer størrelsen på stein i asfalten.